Namerané dáta

Náš systém Watt Analytics zaznamenáva rozsiahle namerané údaje o spotrebe, ktoré môžu byť efektívne použité v širokej škále oblastí a rôznymi používateľmi. Namerané údaje sa zobrazia v detailnom zobrazení na platforme Watt Analytics alebo v aplikácii Watt Analytics. Spotrebu energie je možné jednoducho zobraziť v rôznych obdobiach. Namerané dáta je možné stiahnuť ako súbor vo formáte CSV.

Ktoré údaje zbierame?

 • Činný a jalový výkon vo wattoch zaznamenaný na fázach L1, L2, L3.
 • Reaktívny výkon vo VAR fázach 1, 2 a 3.
 • Solárna produkcia vo wattoch.
 • Všetky údaje o zapnutí zariadenia.
 • Všetky popisy každého zariadenia zaznamenaného v softvéri Watt Analytics.

exaktné merania

solárny systém

watt-analytics-system

Grafická vizualizácia dát

 • Voľba zobrazenej periódy pomocou funkcie priblíženia.
 • Automatická aktualizácia vizualizácie, napr. každých 30 sekúnd.
 • Zistené zariadenia s dátumom a časom.
 • Celková spotreba v kWh vo zvolenom období.
 • Súčet spotreby všetkých registrovaných zariadení v softvéri.
 • Údaje o meraní na jedno zariadenie, napríklad:
  • Počet zapnutí zariadenia.
  • Príkon vo wattoch.
  • Spotreba na jedno zariadenie v kWh
  • Pomerná spotreba energie v percentách.

Precízny zber dát

Systém Watt Analytics meria celkovú spotrebu dvakrát za sekundu s frekvenciou ≤ 1 Hz, vďaka čomu ponúka presne namerané dáta s odchýlkou menšou ako 1%.

Namerané údaje sú vyhodnocované graficky pomocou čiarového a stĺpcového grafu.

Všetky údaje z merania a analýzy sú uložené v našej databáze každú sekundu a sú k dispozícii na stiahnutie na platforme Watt Analytics alebo v aplikácii Watt Analytics.

precízny zber dát
spotreba pre každý spotrebič

Získanie údajov o spotrebe pre každý spotrebič

Náš inteligentný systém dokáže rozoznať a analyzovať spotrebu elektrickej energie každého zariadenia. Celková spotreba elektrickej energie je rozdelená na jednotlivé zložky činného a jalového výkonu všetkých zariadení zaregistrovaných v systéme na základe ich spotreby. Vďaka tomu získate dáta o spotrebe konkrétneho spotrebiča, ktorú môžete optimalizovať a znížiť tak vašu celkovú spotrebu elektrickej energie.

Rozhrania pre zákazníkov Watt Analytics

Systém Watt Analytics obsahuje rozhrania API, ktoré umožňujú integráciu nameraných dát do vášho vlastného softvéru určeného na ďalšiu analýzu dát.

Pre našich zákazníkov je prístupný monitoring v reálnom čase, rovnako ako aj analýza historických dát v užívateľsky prívetivej aplikácii Watt Analytics a na portáli Watt Analytics.

rozhrania pre zákazníkov
rozhrania pre partnerov

Rozhrania pre partnerov Watt Analytics

Pre integráciu s inými systémami sú dostupné API rozhrania pre rozdielové hodnoty a MQTT API pre úplné hodnoty, ktoré umožňujú integráciu nameraných dát a analyzovaných výsledkov do dátového cloudu Watt Analytics a prístup k dátam uloženým v systéme Watt Analytics.

Zoznam aplikácii a partnerov

Zistite viac o možnej spolupráci ako partner Watt Analytics.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o našom systéme Watt Analytics? Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom alebo telefonicky.