Watt Analytics GmbH

Monitorovanie energie pre firmy.

Inteligentná technológia na efektívne využitie energie.

Niekoľko komponentov integrovaných do inteligentného systému monitorovania energie

Watt Analytics poskytuje špeciálne vyvinutú technológiu pre efektívne využitie energie, ktorá sa skladá z hardvéru, inteligentného meracieho zariadenia iWattMeter a softvéru Watt Analytics s integrovaným cloudom umelej inteligencie (AI). Pomocou iWattMetra s fázovou detekciou a riadením cez relé môžu byť vopred „naučené“ vybrané spotrebiče a potom sledované a kontrolované. Monitorovanie a riadenie sú založené na softvéri prostredníctvom cloudovej platformy umelej inteligencie (AI), na ktorú je možné nahrať ľubovoľný počet optimalizačných profilov. To znamená, že jednotlivé spotrebiče môžu byť ovládané v reálnom čase na viacvrstvovom základe, pokiaľ ide o náklady, množstvo a správanie sa daného zariadenia. Takto zaznamenané namerané údaje o správaní sa spotreby energie je možné použiť napríklad na predikciu profilov spotreby a zaťaženia (prediktívne profilovanie), ako aj stavov strojov a plánovaní ich údržby (prediktívna údržba).

Ako funguje systém Watt Analytics

energy monitoring in companies with the watt analytics system
1

Inteligentný merací prístroj iWattMeter analyzuje energiu spotrebovanú na troch fázach v centrálnom bode napájania (neinvazívne monitorovanie záťaže).

2

iWattMeter dodáva dáta na server Watt Analytics cez internet, GSM alebo iné rádiové spojenie. Údaje sú uložené v cloude Watt Analytics.

3

Server Watt Analytics rozpozná na základe aktuálnej krivky v príslušných fázach, kedy bol spotrebič zapnutý a koľko elektriny spotreboval. Na základe modelu spotreby energie je možné príslušný spotrebič zvyčajne jasne identifikovať z databázy Watt Analytics.

4

Spotreba energie pre každý spotrebič sa zobrazuje v mobilnej aplikácii alebo na portáli Watt Analytics a predstavuje základ pre optimalizáciu spotreby.

5

Systém Watt Analytics tiež rozpoznáva, či vlastná výroba energie (fotovoltika, kombinovaná výroba tepla a elektriny atď.) generuje dostatok elektriny a zaisťuje maximalizáciu vlastnej spotreby.

6

Watt Analytics využíva strojovo naučené a optimalizované profily spotreby a koordinovaný systém riadenia pomocou relé na zaistenie optimálnej celkovej kontroly spotreby.

energy monitoring in companies with the watt analytics iwattmeter

iWattMeter

Inteligentný merač spotreby energie iWattMeter, ktorý bol vyvinutý v spoločnosti Watt Analytics poskytuje tieto funkcie:

 • detekciu zariadení na každej fáze
 • a ovládanie spotrebičov pomocou relé,
 • ktoré sú vopred "naučené" v systéme.
 • Merač iWattMeter meria unikátne
 • behaviorálne dáta spotreby energie (vrátane činných a jalových výkonov) v reálnom čase.
monitorovanie energie vo firmách pomocou softvéru watt analytics a cloudu umelej inteligencie (AI)

Softvér Watt Analytics a cloud umelej inteligencie (AI)

Softvér Watt Analytics a cloud umelej inteligencie (AI) má tieto vlastnosti a funkcionality:

 • podporuje ľubovoľný počet optimalizačných profilov
 • pomocou viacvrstvovej optimalizácie
 • pre jednotlivé spotrebiče, pokiaľ ide o náklady a množstvo
 • ako aj správanie a požiadavky používateľov.
 • Optimalizácia sa implementuje na základe profilu a v reálnom čase
 • pri poskytovaní jedinečných údajov o správaní sa spotreby energie.
sledovanie energie pomocou umelej inteligencie a strojového učenia

Technológia

Systém Watt Analytics kombinuje silné stránky najnovšej technológie IoT so silnými stránkami umelej inteligencie (AI) a strojového učenia s cieľom optimalizovať spotrebu elektrickej energie.

To sa deje v reálnom čase pomocou cyklu 5 procesných krokov, ktoré v systéme neustále prebiehajú a sú priebežne aktualizované:

1. Meranie: Záznam nameraných údajov.

2. Profilovanie: Softvér Watt Analytics analyzuje namerané údaje a určuje profily pre ľubovoľný počet spotrebičov.

3. Rozpoznávanie vzorov: Pomocou našej technológie založenej na umelej inteligencii a strojového učenia sa rozpoznávajú a vytvárajú vzory spotreby a odosielajú sa do cloudu Watt Analytics.

4. Predikcia: Systém Watt Analytics detekuje akékoľvek odchýlky vo vzorcoch spotreby, čo sa dá okrem iného, použiť na prediktívnu údržbu.

5. Ovládanie zariadenia: Pomocou technológie IoT je možné ovládať zariadenia z hľadiska optimálnej spotreby energie. Ovládanie spotrebiča (jeho prevádzky) je založené na naučených viacvrstvových profiloch v reálnom čase.Kontrola v reálnom čase prostredníctvom viacvrstvovej optimalizácie

monitorovanie energie a riadenie v reálnom čase prostredníctvom viacvrstvovej optimalizácie

Riadenie v reálnom čase prostredníctvom profilovej viacvrstvovej optimalizácie umožňuje:

 • optimalizáciu spotreby elektrickej energie až o 40% cez zvýšenie spotreby vlastnej vyrobenej energie alebo
 • zlepšenie profilu zaťaženia, a tým zníženie nákladov na energiu o 15% až 25%.