Watt Analytics Systém

Watt analytics systém

Spoznajte naše tipy pre úsporu elektrickej energie!

Meracie zariadenie a softvér

Meracie zariadenie, Softvér a analyzované dáta - tri zložky systému Watt Analytics

Náš systém Watt Analytics pozostáva z elektronického meracieho zariadenia (iWattMeter alebo SmartPI) a softvéru Watt Analytics. Tieto nástroje vám pomáhajú analyzovať vašu spotrebu elektrickej energie. Údaje o spotrebe a analyzované výsledky sú uložené v dátovom cloude Watt Analytics. Tieto dáta sú vždy dostupné prostredníctvom aplikácie Watt Analytics alebo web platformy Watt Analytics.

Presné a individuálne meranie spotreby každého zariadenia

Naše zariadenia merajú spotrebu elektrickej energie tých spotrebičov, ktoré sú práve pripojené na zdroj elektrickej energie. Toto meranie sa vykonáva v reálnom čase. Rozpoznanie každého spotrebiča v sieti, jeho činného a jalového výkonu umožňuje zistiť informácie o celkovej spotrebe každého zariadenia. Tento proces je známy pod názvom NILM (Non-Invasive Load Monitoring).

individuálne meranie spotreby
Watt analytics softvér

Získajte prehľad o svojich vlastných energetických návykoch so softvérom Watt Analytics

Náš inteligentný softvér dokáže analyzovať vašu spotrebu a tak zistiť, kde presne a na ktorých zariadeniach môžete ušetriť náklady. Ľahko tak odhalíte, ktoré zariadenia vám míňajú najviac elektrickej energie a vďaka tomu môžete znížiť svoje náklady na elektrickú energiu.

Dáta o spotrebe

Prostredníctvom našej aplikácie Watt Analytics alebo web platformy Watt Analytics získate prístup k všetkým nameraným dátam a výsledkom analýz. Údaje sú chránené menom a heslom a sú k dispozícii iba po autorizovanom prihlásení sa na platformu. Môžete si tiež listovať v aktuálnych alebo historických dátach od momentu inštalácie meracieho zariadenia.

Chcete si stiahnuť a uložiť vaše dáta o spotrebe? Žiadny problém, túto možnosť máte prostredníctvom našej mobilnej aplikácie alebo na našom webe.

dáta a spotreba
Watt analytics partneri

Namerané dáta pre partnerov Watt Analytics

Ako partner Watt Analytics si môžte integrovať systém Watt Analytics s vašim vlastným systémom prostredníctvom našich API s využitím anonymizovaných dát o spotrebe našich zákazníkov.

Systém Watt Analytics

solution

Ako funguje systém Watt Analytics?

Používame časové série dát napätia (U), prúdu (I), výkonu (P) a účinníka (cos φ), ktoré sa zaznamenávajú vo frekvenčnom intervale medzi 0.1 Hz až 2 Hz. ieto sú nahrávané samostatne pre každú fázu. Naše záznamy zobrazujú spotrebu elektrickej energie všetkých zariadení pripojených na rovnakej fáze ako súčet individuálnej spotreby každého zariadenia.

Snažíme sa rozpoznať spotrebu každého zariadenia použitím štatistických metód. Aby mohla byť samostatne zobrazovaná spotreba individuálneho zariadenia, je nutné toto zariadenie zaregistrovať a pomenovať názvom. Záznam je potom minimálne tri-krát manuálne identifikovaný v aplikácii Watt Analytics.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o našom systéme Watt Analytics? Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom alebo telefonicky.