Watt Analytics GmbH

Naša vízia - Úspora energie

s inteligentným systémom Watt Analytics.

Znížte spotrebu energie pomocou analýzy príkonu každého pripojeného elektrického zariadenia.

Komunita plná ľudí šetrných k životnému prostrediu a šetriacich energiu.

Ušetrite energiu a rešpektujte pritom životné prostredie. Našou víziou je vytvoriť komunitu ľudí, ktorí zdieľajú vášeň pre efektívne využívanie energie pomocou systému Watt Analytics. Spolu s touto komunitou plánujeme znížiť spotrebu elektrickej energie v domácnostiach, ako aj malých a stredných podnikoch o 20%. V našej komunite spolupracujú rôzne strany a zdieľajú údaje a informácie o spotrebe elektrickej energie.

analytický systém pre správu energie v sieti partnerov

Inteligentný systém na úsporu elektrickej energie.

S každým zákazníkom spoločnosti Watt Analytics rastie databáza údajov, či už ide o domácnosť alebo malý alebo stredný podnik. Tým sa zároveň prehlbujú vedomosti o správaní sa elektrických spotrebičov, ktoré systém Watt Analytics analyzuje. Technologickí partneri môžu potom tieto údaje použiť na vypracovanie opatrení na úsporu energie. Kliknutím sem získate viac informácií o tom, aké údaje uchováva spoločnosť Watt Analytics, a kto ich môže vidieť. Pridajte sa k nám na cestu šetrenia energie, aby ste mohli časom trvalo znížiť svoju spotrebu a platiť nižšie účty.

Otvorený systém pre našich partnerov na úsporu elektrickej energie.

Výrobcovia elektrickej energie a prevádzkovatelia sietí môžu naše údaje použiť na optimalizáciu elektrických sietí. Výrobcovia zariadení sa môžu dozvedieť viac o dennej spotrebe energie svojich zariadení a môžu tieto vedomosti začleniť do vývoja nových zariadení. Maloobchodníci môžu špecificky identifikovať energeticky úsporné zariadenia a ponúkať tak svojim zákazníkom lepšie informácie. Vývojári a vedci z oblasti automatizovaného spracovania údajov môžu dáta z Watt Analytics používať na vedecké účely alebo môžu rozšíriť systém Watt Analytics prostredníctvom otvorených systémových rozhraní (napríklad na kontrolu určitých elektrických zariadení). To isté platí pre poskytovateľov inteligentných domácností. Poskytovatelia fotovoltických systémov môžu svojim zákazníkom pomôcť pri optimalizácii ich systému. Watt Analytics tiež spolupracuje s mnohými partnerskými elektrikármi, ktorí inštalujú naše inteligentné elektronické merače výkonu.