Watt Analytics GmbH

Ako znížiť spotrebu energie?

Učte sa od našej komunity a znížte svoju spotrebu elektrickej energie.

Viac informácií na tému spotreby energie nájdete v reakciách našich klientov alebo nám sami napíšte o svojich skúsenostiach s jej optimalizáciou.

Analyzujte vašu spotrebu

Ušetrite elektrinu aj peniaze

Spotreba elektrickej energie v reálnom čase

Precízne namerané dáta

Užívateľsky jednoduché ovládanie

Monitorujte váš domov pomocou alarmov

Úplné riešenie na sledovanie spotreby

Inštalačný servis