Balík 3
Software + SmartPI + inštalácia (ak je požadovaná)

Výhody

 • Analýza a optimalizácia potreby elektrickej energie
 • Optimizácia spotreby vami vyrobenej energie
 • Porovnanie údajov o vašej spotrebe s priemernou spotrebou podobných domácností
 • Presné real-time dáta o spotrebe
 • Detailná analýza výsledkov pre každé zariadenie
 • Bezplatná registrácia na Watt Analytics portáli
 • Bezplatné používanie Watt Analytics aplikácie
 • Neobmedzené sťahovanie dát o spotrebe
 • Inštalácia

Watt analytics výhody

Kontrolujte svoju spotrebu elektrickej energie so SmartPI

Získajte úplný prehľad o vašich energetických nárokoch. So SmartPI zariadením ich môžte ľahko optimalizovať. SmartPI kontroluje a spúšťa vaše zariadenie v čase, keď je tarifa za elektrickú energiu najnižšia alebo keď váš fotovoltaický systém produkuje elektrickú energiu.

Majte vždy prehľad o svojej spotrebe s Watt Analytics Softwarom

Pre presnú kontrolu a optimalizáciu spotreby elektrickej energie každého spotrebiča potrebujete Watt Analytics software ktorý je kompatibilný s meracími zariadeniami založenými na Rasbperry PI. Len v kombinácii s našim softwarom získate presnú analýzu o spotrebe elektrickej energie pre každý spotrebič samostatne, vďaka čomu budete schopní efektívnejšie využívať vami vyprodukovanú elektrickú energiu (napr. prostredníctvom fotovoltaického systému).

Získanie údajov o spotrebe pre každý spotrebič

Náš inteligentný systém dokáže rozoznať a analyzovať spotrebu elektrickej energie každého zariadenia. Celková spotreba elektrickej energie je rozdelená na jednotlivé zložky aktívnej a pasívnej spotreby všetkých zariadení zaregistrovaných v systéme na základe ich spotreby. Vďaka tomu získate dáta o spotrebe konkrétneho spotrebiča, ktorú môžete optimalizovať a znížiť tak vašu celkovú spotrebu elektrickej energie.

Stiahnite si a uložte svoje dáta o spotrebe

Watt Analytics Cloud umožňuje bezpečné uloženie vašich nameraných dát. Navyše sú vaše dáta vždy prístupné cez Watt Analytics aplikáciu alebo Watt Analytics platformu. Ku svojim dátam o spotrebe elektrickej energie máte prístup kedykoľvek a kdekoľvek, podľa potreby si ich môžte stiahnuť s uložiť. Vďaka tomu máte neustále prehľad o svojich nákladoch.

Zistite na akej úrovni je vaša spotreba elektrickej energie

Náš software poskytuje anonymizovanú analýzu výsledkov všetkých užívateľov Watt Analytics systému. Tieto údaje vám pomáhajú porovnávať dáta o spotrebe prostredníctvom našej aplikácie alebo na Watt Analytics portáli. Vďaka porovnávaniu analyzovaných dát dokáže Watt Analytics software porovnať vašu individuálnu spotrebu elektrickej energie s priemernou spotrebou podobných domácností alebo firiem, vďaka čomu zistíte svoje potenciálne úspory.

Inštalácia

Za fixnú cenu € 99, - si môžte rezervovať termín na inštaláciu a nastavenie zariadenia prostredníctvom našej stránky. Inštalácia bude vykonaná niektorým z našich zmluvných partnerov. Prosím osobne kontaktujte vybraného zmluvného partnera a dohodnite si termín inštalácie. Za inštaláciu produktu vám nebudú účtované žiadne dodatočné poplatky.

Zmluvní partneri

Elektrotechnik Wöhry
Schönbergplatz 1, 1140 Wien
Tel: +43 1 914 14 14
Fax: +43 1 911 43 47
E: office@woehry.at

Elektroinstallationen Überraker
Martin Überraker
Kirchwegsiedlung 60
3484 Grafenwörth
E: martin.ueberraker@a1.net

Objednajte si teraz Systém 3

Postup pre inštaláciu

 1. Stiahnite si Watt Analytics aplikáciu na Android alebo iOS
 2. Vytvorte si používateľský účet na Watt Analytics webstránke alebo vo Watt Analyitcs aplikácii
 3. Pripojte svoj mobilný telefón a meracie zariadenie na rovnakú WLAN sieť
 4. Zapnite si Watts Analyitcs aplikáciu
 5. Aplikácia nájde meracie zariadenie napojené na rovnakú WLAN sieť a umožní spárovanie týchto zariadení s Watt Analytics softwarom

installation

Chceli by ste sa dozvedieť viac o našom Watt Analytics systéme? Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom alebo telefonicky.