Watt Analytics GmbH

Vypočítajte si spotrebu energie - náš systém je vhodný pre domácnosti a aj podniky

ušetrite energiu pomocou systému na úsporu energie watt analytics

Vypočítajte spotrebu energie pomocou systému Watt Analytics

Systém Watt Analytics je inteligentný systém riadenia spotreby energie pre súkromné domácnosti a podniky. Inštaláciou iba jedného meracieho zariadenia sa zaznamená a analyzuje vaša celková spotreba energie. Inteligentný softvér dokáže rozdeliť celkovú spotrebu na jednotlivé zariadenia a vypočítať spotrebu energie na zariadenie.


Takto získate podrobnú analýzu spotreby energie, a zároveň máte hlbšie informácie o svojom osobnom správaní sa pri spotrebe energie.

Vypočítajte spotrebu energie a identifikujte potenciálne úspory

Svoje závery môžete vyvodiť z údajov o spotrebe energie špecifických pre dané zariadenie a identifikovať jednotlivé potenciálne úspory. Spotreba energie sa vypočítava a zobrazuje pre požadované obdobie v kilo-watt hodinách (kWh) a eurách.

Získajte viac informácií o našom inteligentnom systéme úspory energie.