Watt Analytics GmbH

Sme viac ako len systém - sme environmentálna komunita, ku ktorej sa môžete pripojiť!

ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia - malé kroky s veľkým dopadom.

Environmentálna uvedomelosť

Ochrana životného prostredia začína vedomím, že naše prírodné zdroje na Zemi sú obmedzené. V dôsledku zvyšujúceho sa hospodárskeho rastu, rastu populácie a zmeny klímy naša spotreba zdrojov neustále rastie. A to vždy súvisí so znečistením životného prostredia. Dôsledkom sú emisie znečisťujúcich látok vo vode, pôde a vo vzduchu, ktoré trvalo poškodzujú ekosystém. Je faktom, že súčasné využívanie našich prírodných zdrojov výrazne prevyšuje schopnosť Zeme regenerovať sa. Jediným spôsobom, ako využiť naše zdroje z dlhodobého hľadiska, je ich starostlivé využívanie. Až potom budú môcť budúce generácie čerpať z bohatstva našej krajiny.


Zistite potenciálne úspory

Ochrana životného prostredia začína zisťovaním potenciálu na optimalizáciu. So systémom Watt Analytics začíname so spotrebou energie v domácnostiach, ako aj v malých a stredných podnikoch. S naším systémom na úsporu energie vytvárame všeobecne prístupnú a užívateľsky prívetivú platformu pre ľudí, ktorí chcú aktívne propagovať a podporovať opatrenia na ochranu životného prostredia.

Ochrana životného prostredia sa začína u každého

Malé zmeny v osobnom správaní často postačujú na výrazné zníženie spotreby energie. Čím viac ľudí sa zúčastní, tým väčší je efekt úspory energie. Staňte sa súčasťou našej komunity Watt Analytics so zameraním na ochranu prostredia a aktívne prispievajte k ochrane životného prostredia!