Watt Analytics GmbH

Zmerajte spotrebu energie

pre každý elektrický spotrebič vo vašej domácnosti, v kancelárii alebo v podniku.

Najnovšie metódy rozpoznávania vzorov nám umožňujú presne zmerať spotrebu energie na jednotlivých zariadeniach.

Zmerajte spotrebu energie pre každé elektrické zariadenie: Systém Watt Analytics používa celý rad algoritmov na spoľahlivú identifikáciu jednotlivých elektrických zariadení. Tu je k dispozícii uložená databáza zariadení.

meranie spotreby energie pomocou systému Watt Analytics

Ako služba Watt Analytics rozpoznáva vaše zariadenia?

1 až 4-krát za sekundu meriame hodnoty týchto fyzikálnych veličín: napätie (U), prúd (I), príkon (P) a účinník (cos(φ)). Tieto sa zaznamenávajú osobitne pre každú fázu elektrickej inštalácie. Záznamy ukazujú spotrebu energie všetkých pripojených zariadení v rovnakej fáze a zároveň sa prekrývajú, pričom ich súčet tvorí sumu individuálnej spotreby energie každého zariadenia. Použitím štatistických metód a metód rozpoznávania vzorov rekonštruujeme a izolujeme individuálnu spotrebu energie na každom pripojenom zariadení.

Ak systém Watt Analytics automaticky izoluje elektrickú vzorku spotreby zariadenia po jeho zapnutí, ihneď vyhľadá v databáze zariadenia s podobnými vzormi a navrhne jedno z nich na potvrdenie. Proces zapnutia vášho zariadenia musíte potvrdiť trikrát predtým, ako bude priradené vašej domácnosti a zároveň natrvalo zaznamenané do databázy systému Watt Analytics. Ak systém Watt Analytics nenájde vo svojej databáze vhodné zariadenie, môžete ho pomenovať a priradiť manuálne.

Rozlišovanie medzi jednotlivými zariadeniami je možné, ak sa líšia svojim činným alebo jalovým výkonom alebo ak vykazujú odlišný chronologický priebeh spotreby energie pri rovnakej úrovni spotreby. V každej domácnosti sú niektoré zariadenia, ktoré sa nedajú navzájom odlíšiť kvôli ich nízkemu výkonu, napr. LED žiarovky, napájacie zdroje z mobilných telefónov, pohotovostný režim televízora, a podobne. Tieto zariadenia však nepredstavujú významnú časť celkových energetických požiadaviek. Zároveň, pre ich celkový nízky príkon nie je potrebné ich optimalizovať na prvom mieste.

Nižšie sú uvedené informácie o tom, ktoré zariadenia sú detekované a ako ich najlepšie natrénovať v systéme:

Rúra na pečenie

 • Rozpoznateľná.
 • Každá funkcia (napr. horný a dolný ohrev, horúci vzduch) rúry je trénovaná samostatne.
 • Spotreba energie jednotlivých funkcií sa sčítava podľa typu zariadenia, ale zobrazuje sa aj individuálne.
 • Žiadne automatické rozlíšenie jednotlivých programov.
 • Spotreba energie programu sa však dá určiť pomocou analytickej funkcie mobilnej aplikácie.
 • Použite funkciu „Trénovanie naživo“ v mobilnej aplikácii.

Počítač, Laptop

 • Naplánované.

Naparovač (steamer)

 • Rozpoznateľný.
 • Každá funkcia (napr. výhrevné teleso, vodné čerpadlo) rúry je trénovaná samostatne.
 • Spotreba energie jednotlivých funkcií sa sčítava podľa typu zariadenia, ale zobrazuje sa aj individuálne.
 • Žiadne automatické rozlíšenie jednotlivých programov.
 • Spotreba energie programu sa však dá určiť pomocou analytickej funkcie mobilnej aplikácie.
 • Použite funkciu „Trénovanie naživo“ v mobilnej aplikácii.

Spotrebná elektronika

 • Naplánované.

Umývačka riadu

 • Naplánované, podporované od 30.11.2019.
 • Každá funkcia (napr. ohrev vody, vodné čerpadlo, svetlo) je rozpoznaná.
 • Spotreba energie jednotlivých funkcií sa sčítava podľa typu zariadenia, ale zobrazuje sa aj individuálne.
 • Žiadne automatické rozlíšenie jednotlivých programov.
 • Spotreba energie sa dá určiť pomocou analytickej funkcie mobilnej aplikácie.
 • Použite funkciu „Trénovanie históriou“ v mobilnej aplikácii.

Spotrebič s motorom (vysávač, sušič vlasov, mixér)

 • Rozpoznateľný.
 • Použite funkciu „Trénovanie naživo“ v mobilnej aplikácii.

Ohrievač

 • Rozpoznateľný, pokiaľ je stále zapnutý.
 • Použite funkciu „Trénovanie históriou“ v mobilnej aplikácii.

Špirálový alebo sklokeramický varič alebo varná doska.

 • Rozpoznateľný.
 • Každá ohrevná časť a každý diel výkonu na termostate sa učí samostatne.
 • Spotreba energie jednotlivých funkcií sa sčítava podľa typu zariadenia, ale zobrazuje sa aj individuálne.
 • Použite funkciu „Trénovanie naživo“ v mobilnej aplikácii.

Induknčná varná doska Hobs (induction)

 • Naplánované.

Kuchynské spotrebiče s motorom s riadením podľa rôznych stupňov výkonu

 • Rozpoznateľné.
 • Použite funkciu „Trénovanie naživo“ v mobilnej aplikácii.

Kuchynské spotrebiče s plynulou reguláciou motora

 • Naplánované.

Chladnička a mraznička

 • Rozpoznateľné.
 • Funkcia chladenia a ďalšie funkcie (napr. svetlo, rýchle mrazenie, atď.) sa trénujú osobitne.
 • Spotreba energie jednotlivých funkcií sa sčítava podľa typu zariadenia, ale zobrazuje sa aj individuálne.
 • Použite funkciu „Trénovanie naživo“ v mobilnej aplikácii.

Svetlo

 • Rozpoznateľné.
 • Všetky svetlá, ktoré sú ovládané spoločne jedným spínačom sa trénujú spolu.
 • Použite funkciu „Trénovanie s návodom“ v mobilnej aplikácii.

Mikrovlnná rúra

 • Rozpoznateľná.
 • Každá úroveň výkonu mikrovlnnej rúry sa trénuje osobitne.
 • Spotreba energie jednotlivých funkcií sa sčítava podľa typu zariadenia, ale zobrazuje sa aj individuálne.
 • Žiadne automatické rozlíšenie jednotlivých programov.
 • Spotreba energie programu sa však dá určiť pomocou analytickej funkcie mobilnej aplikácie.
 • Použite funkciu „Trénovanie naživo“ v mobilnej aplikácii.

Umývačka riadu

 • Naplánované, podporované od 30.11.2019.
 • Každá funkcia (napr. ohrev vody, vodné čerpadlo, motor) je rozpoznaná.
 • Spotreba energie jednotlivých funkcií sa sčítava podľa typu zariadenia, ale zobrazuje sa aj individuálne.
 • Žiadne automatické rozlíšenie jednotlivých programov.
 • Spotreba energie sa dá určiť pomocou analytickej funkcie mobilnej aplikácie.
 • Použite funkciu „Trénovanie históriou“ v mobilnej aplikácii.

Bojler, ohrievač vody

 • Rozpoznateľný, pokiaľ je stále zapnutý.
 • Použite funkciu „Trénovanie históriou“ v mobilnej aplikácii.

Sušička bielizne

 • Naplánované, podporované od 30.11.2019.
 • Každá funkcia (napr. ohrev, čerpadlo, ventilátor) je rozpoznaná.
 • Spotreba energie jednotlivých funkcií sa sčítava podľa typu zariadenia, ale zobrazuje sa aj individuálne.
 • Žiadne automatické rozlíšenie jednotlivých programov.
 • Spotreba energie sa dá určiť pomocou analytickej funkcie mobilnej aplikácie.
 • Použite funkciu „Trénovanie históriou“ v mobilnej aplikácii.