Watt Analytics GmbH

Znížte spotrebu energie a ušetrite náklady

Naše výrobky - všetko z prvej ruky

Aby sme z dlhodobého hľadiska znížili spotrebu elektriny v domácnostiach a spoločnostiach, ponúkame výhodné a prispôsobiteľné riešenia pre správu energie, napĺňajúce každú potrebu.

znížte spotrebu energie pomocou systému na úsporu energie watt analytics

Naše produktové balíky na úsporu energie

Naše produktové portfólio možno zhrnúť do troch rôznych energeticky úsporných balíkov, ktoré zahŕňajú softvér na analýzu spotreby zariadení, inteligentný merač spotreby energie a inštalačnú službu podľa potreby.

Každý z našich troch balíkov sa používa na individuálnu analýzu spotreby energie a na optimalizáciu vašich energetických potrieb.

Znížte spotrebu elektrickej energie pomocou balíka "Aplikácia a iWattMeter"

Náš balík Aplikácia a iWattMeter, ktorý je určený na úsporu elektrickej energie, obsahuje softvér Watt Analytics, inteligentný merač spotreby prúdu iWattMeter a v prípade potreby aj inštalačnú službu.

Znížte a ovládajte spotrebu elektriny pomocou balíka "Optimalizácia fotovoltiky a kontrola"

Ak vlastníte fotovoltický systém a chcete optimálne využívať a ovládať svoju vlastnú elektrinu, balík Optimalizácia fotovoltiky a kontrola je tou pravou voľbou. Pozostáva zo softvéru Watt Analytics, inteligentného merača iWattController a v prípade potreby aj inštalačnej služby.

znížte spotrebu energie pomocou inteligentných meracích prístrojov watt analytics

Naše meracie zariadenia

Naše meracie zariadenia sú inteligentné elektronické merače výkonu, ktoré zaznamenávajú vašu aktuálnu spotrebu energie v kilowatthodinách (kWh) a eurách. Takže získate svoju celkovú spotrebu energie v reálnom čase. Vyberte si z našich dvoch meracích zariadení iWattMeter a iWattController.

znížte a optimalizujte spotrebu energie na základe podrobných údajov o meraní

Naše údaje o meraní

So systémom Watt Analytics získate podrobné údaje o meraniach a výsledky merania o vašej spotrebe energie. Tieto údaje sa zaznamenávajú pomocou našich inteligentných meracích zariadení a spracovávajú sa pomocou softvéru Watt Analytics. Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá. Zohľadňujeme najvyššie možné štandardy ochrany údajov a anonymné údaje o meraní odovzdávame iba komunite Watt Analytics. Ako súčasť komunity Watt Analytics môžete porovnávať svoju spotrebu elektrickej energie s podobným správaním sa u iných ľudí a identifikovať potenciálne úspory zo získaných všeobecných údajov.