Prehľad produktov

Watt analytics produkty

Vyberte si systém, ktorý vyhovuje vašim potrebám

Watt analytics systém 1

Systém 1

Softvér Watt Analytics
 • Požiadavka: Je potrebné mať nainštalované elektronické meracie zariadenie.
 • Analýza a optimalizácia vašej spotreby elektrickej energie.
 • Porovnanie spotreby elektrickej energie pre rôzne spotrebiče na trhu.
 • Analýza spotreby pre každý spotrebič samostatne.
 • Registrácia a stiahnutie zdarma.
Watt analytics systém 2

Systém 2

Softvér Watt Analytics, iWattMeter a inštalácia (ak je požadovaná)
 • Analýza a optimalizácia vašej spotreby elektrickej energie.
 • Porovnanie spotreby elektrickej energie pre rôzne spotrebiče na trhu.
 • Analýza spotreby pre každý spotrebič samostatne.
 • Registrácia a stiahnutie softvéru Watt Analytics zdarma.
 • Cena zvýhodneného balíčka: iWattMeter: 165 € (vrátane DPH) + inštalácia 99 € (vrátane DPH).
Watt analytics systém 3

Systém 3

Softvér Watt Analytics, SmartPI a inštalácia (ak je požadovaná)
 • Analýza a optimalizácia vašej spotreby elektrickej energie
 • Porovnanie spotreby elektrickej energie pre rôzne spotrebiče na trhu
 • Analýza spotreby pre každý spotrebič samostatne
 • Registrácia a stiahnutie softvéru Watt Analytics zdarma
 • Optimalizácia a kontrola vami vyprodukovanej elektrickej energie
 • Cena zvýhodneného balíčka: SmartPI: 255 € (vrátane DPH) + inštalácia 99 € (vrátane DPH).

Ako funguje systém Watt Analytics?

Používame časové série dát napätia (U), prúdu (I), výkonu (P) a účinníka (cos φ), ktoré sa zaznamenávajú vo frekvenčnom intervale medzi 0.1 Hz až 2 Hz. Tieto sú nahrávané samostatne pre každú fázu. Naše záznamy zobrazujú spotrebu elektrickej energie všetkých zariadení pripojených na rovnakej fáze ako súčet individuálnej spotreby každého zariadenia.

Snažíme sa rozpoznať spotrebu každého zariadenia použitím štatistických metód. by mohla byť samostatne zobrazovaná spotreba individuálneho zariadenia, je nutné toto zariadenie zaregistrovať a pomenovať názvom. Záznam je potom minimálne tri-krát manuálne identifikovaný v aplikácii Watt Analytics.

watt analytics system

Chceli by ste sa dozvedieť viac o našom systéme Watt Analytics? Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom alebo telefonicky.