Watt Analytics GmbH

Individuálne projekty na úsporu energie.

pre komerčné podniky.

Softvér, meracie zariadenie a realizácia projektu v cene.

Systém Watt Analytics je ideálny pre optimalizáciu energetických potrieb firiem

Ponúkame riešenia na mieru pre vašu spoločnosť. Súčasťou našich služieb sú potrebné meracie zariadenia vrátane inštalácie, zaznamenávania a analýzy údajov o ich spotrebe energie pomocou softvéru Watt Analytics, ako aj vyhotovenie návrhov na optimalizáciu. Radi vám poradíme pri implementácii týchto návrhov. Neváhajte nás kontaktovať! Po prvom stretnutí Vám radi pripravíme individuálnu ponuku.

úspora energie v podnikoch a kanceláriách

Možné aplikácie

  • Kancelárske priestory.
  • Gastronomické zariadenia.
  • Predajné priestory a prezentačné miesta.
  • Pobočky maloobchodu, bánk a poisťovacích spoločností.
  • Hotely.
  • Nocľahárne s ponukou raňajok.
  • Priestory na spoločenské akcie.
  • Výrobné haly a priestory s odberom max. 500 Ampérov na jednu fázu.

Od jednorazovej optimalizácie po proces neustáleho zlepšovania

Sme radi, že pre vašu spoločnosť môžeme pripraviť jednorazový optimalizačný projekt. Na požiadanie je možné vo fáze vývoja nastaviť postup nepretržitého zlepšovania, v ktorom zostane meracie zariadenie nainštalované vo vašich priestoroch a vy pravidelne dostávate správy o spotrebe energie s jednotlivými návrhmi na zlepšenie.

Cenník produktov iWattMeter a služieb Watt Analytics

iWattMeter 2

Maximálny odber
na jednu fázu
Cena zariadenia
(EUR bez DPH)
Mesačný poplatok, vyúčtovanný s ročnou periodicitou
(EUR bez DPH)
50A 140 10
100A 240 12
250A 390 14
300A 440 16
400A 540 18
500A 640 20
Externá WiFi anténa 40 -

Konzultácie a služby

Položka Jednotka Cena (EUR bez DPH)
Konzultácie hodina 60
Cestovné náklady (kilometrovné) km 1
Fixná cena za školenie a optimalizáciu v prevádzke klienta, ponuka pre malé a stredné podniky balík 490