Watt Analytics GmbH

Softvér.

Optimalizujte jednoducho náklady na elektrinu pomocou softvéru Watt Analytics.

Nainštalujte si softvér a pomocou vlastného inteligentného merača spotreby elektrickej energie znížte svoje náklady na energiu.

nainštalujte si systém watt analytics a optimalizujte svoje náklady na elektrinu

Získajte bezplatný softvér Watt Analytics počas niekoľkých krokov.

Použite softvér na zníženie nákladov na elektrinu!

Podmienka: Je nutné mať nainštalovaný kompatibilný inteligentný merač výkonu, ktorý vám zabezpečí správne používanie softvéru Watt Analytics na analýzu a optimalizáciu vašej spotreby energie.

nainštalujte si systém watt analytics a optimalizujte svoje náklady na elektrinu

Inštalácia funguje nasledovne.

  1. Stiahnite si aplikáciu Watt Analytics pre Android alebo Apple iOS.
  2. Zaregistrujte svoj vlastný účet v prihlasovacej oblasti webovej lokality Watt Analytics alebo v aplikácii Watt Analytics.
  3. Spustite aplikáciu Watt Analytics.
  4. Postupujte ďalej podľa pokynov aplikácie.

Analyzujte vašu spotrebu

Ušetrite elektrinu aj peniaze

Spotreba elektrickej energie v reálnom čase

Precízne namerané dáta

Užívateľsky jednoduché ovládanie

Monitorujte váš domov pomocou alarmov

Úplné riešenie na sledovanie spotreby

Inštalačný servis