Inteligentný elektronický merač spotreby elektrickej energie

iWattMeter a SmartPI

Naše meracie zariadenie dosahuje vysokú presnosť merania.

 • Presne namerané dáta.
 • Vysoká frekvencia snímania údajov.
 • Presné rozpoznanie činného výkonu, jalového výkonu, zdanlivého výkonu a účinníka.
 • Bezplatné stiahnutie softvéru Watt Analytics.

iWattMeter a SmartPI

iWattMeter zariadenie

SmartPI zariadenie

Výhody:

presne namerané dáta

Presne namerané dáta

Našou výhodou je rozlíšenie hodnôt činného a jalového výkonu s odchýlkou merania menšou ako 1%.
úspora nákladov

Úspora nákladov

Atraktívna cena balíka za meracie zariadenie, inštaláciu a softvér. Náklady na obstaranie zariadenia sa vrátia približne za 2 až 5 rokov.
rýchle uvedenie do prevádzky

Rýchle uvedenie zariadenia do prevádzky

Prvé namerané hodnoty sú k dispozícii už po niekoľkých hodinách po uvedení meracieho zariadenia do prevádzky.
meranie raz za sekundu

Meranie presne na sekundu

Naše zariadenia merajú spotrebu elektrickej energie 2x za sekundu. Vďaka tomu sú eliminované ostatné faktory skresľujúce meranie.
sotvér pre analýzu dát

Súčasťou služby je softvér na analýzu nameraných dát

Cena za balík obsahuje aj softvér Watt Analytics.
inštalácia zariadenia

Inštalácia zariadenia

Využite naše kontakty a vyberte si elektrikára z našej siete certifikovaných partnerov vo vašom okolí. Po zakúpení služby inštalácie prostredníctvom našej webstránky už nezaplatíte žiadne dodatočné poplatky.

Naše meracie prístroje sú novou generáciou prúdových meračov.

Naše merače sú inteligentné elektronické elektromery, ktoré zaznamenávajú vašu aktuálnu spotrebu energie v kilowatthodinách (kWh). Preto získate celkovú spotrebu energie v reálnom čase v každej sekunde.

Ak chcete okrem celkovej spotreby energie získať analýzu spotreby energie pre konkrétne zariadenie, potrebujete softvér Watt Analytics.

nová generácia meračov
Watt Analytics softvér

Merania namerané samostatne pre každé zariadenie pomocou softvéru Watt Analytics

iWattMeter alebo SmartPI poskytujú pohľad na vašu celkovú spotrebu energie. Meranie konkrétneho zariadenia a jeho presnú spotrebu energie je možné zaznamenať len v kombinácii so softvérom Watt Analytics. Náš softvér zaznamenáva namerané údaje podľa zaregistrovaných zariadení a jednotlivým zariadeniam priraďuje individuálne údaje o meraní spotreby energie. Vďaka tomu máte úplnú kontrolu nákladov na elektrickú energiu pre každé zariadenie.

Bezplatné stiahnutie

V prípade objednania zariadenia iWattMeter prostredníctvom našej stránky, je stiahnutie softvéru Watt Analytics dostupné zdarma.

Zistite viac o softvéri Watt Analytics

bezplatné stiahnutia
presné merania

Presne namerané dáta

Najvyššia presnosť merania. Naše meracie prístroje zaznamenávajú celkovú spotrebu energie najmenej 2 krát za sekundu, a preto poskytujú presne namerané údaje, s chybou merania menej ako 1%.

Meranie fázového prúdu: naše meracie prístroje umožňujú presné údaje o meraní spotreby jednotlivých zariadení zaregistrovaných v softvéri meraním činného a jalového výkonu. Pomocou tejto metódy merania je možné presne priradiť celkovú spotrebu energie jednotlivým zariadeniam. Získate údaje o spotrebe konkrétneho zariadenia, vďaka čomu môžete vykonať vhodné optimalizácie využívania zariadenia, aby ste trvalo znížili vašu spotrebu elektrickej energie.

iWattMeter

iWattMeter poskytuje presné merania spotreby energie v každej domácnosti a podniku. Je k dispozícii za atraktívnu cenu, ktorá zaručuje rýchlu návratnosť kúpnej ceny. Podrobnosti nájdete v časti Systém 2.

Špecifikácie zariadenia iWattMeter:

 • Pomocou prúdových transformátorov meria spotrebu energie v sieťach s frekvenciou 50 Hz alebo 60 Hz.
 • Podporuje meranie prúdu až do 100A a napätia od 110V do 400V.
 • Podporuje normy EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-21, IEC 62053-22 a IEC 62053-23.
 • Kompatibilný s 3-fázovými, 3 alebo 4-vodičovými meračmi (zapojenie do trojuholníka alebo do hviezdy) a ďalšími 3-fázovými službami.
 • Poskytuje celkové (základné a harmonizované) údaje o činnom výkone, jalovom výkone, zdanlivom výkone a o účinníku, a to v každej fáze a aj v celom systéme.
 • Rozlišuje poradie fáz.
 • Dosahuje vysoko presné meranie v reálnom čase, 1% chyba (typická) v činnom a jalovom výkone v dynamickom rozsahu 3000 až 1 pri TA = 25 ° C.
 • Odosiela merané charakteristiky najmenej 2-krát za sekundu na dátový cloud Watt Analytics pomocou protokolu MQTT.
 • Pripája sa k internetu prostredníctvom Wi-Fi siete.
 • Nastavuje sa prostredníctvom aplikácie Watt Analytics pre iPhone alebo Android.
 • Môže byť inštalovaný na DIN lištu do rozvodnej skrine, pretože zodpovedá veľkosti rozmeru 3-fázového ističa.

Watt Analytics špecifikácie

SmartPI - inteligentné meracie zariadenie

Využite vami vyprodukovanú energiu na maximum

Pre koho je SmartPI určený?

Vlastníte fotovoltaickú elektráreň na výrobu vlastnej elektriny? Využívate nočný prúd pre váš elektrický ohrievač alebo kotol? SmartPI je optimálny merač pre domácnosti a podniky, ktoré si vyrábajú elektrinu sami, napr. prostredníctvom fotovoltického systému a chcú túto energiu optimálne využívať.

SmartPI je možné v súčasnosti zakúpiť iba prostredníctvom webovej stránky výrobcu na adrese www.enerserve.eu.

SmartPI je vybavený vstavaným softvérom, ktorý riadi a zaznamenáva len celkovú spotrebu energie a výrobu energie. SmartPI teda už poskytuje prvý základ opatrení na úsporu energie. Namerané údaje sú dostupné prostredníctvom existujúceho softvéru v lokálnej sieti. Na meranie spotreby pre každý váš spotrebič zvlášť prostredníctvom SmartPI budete potrebovať aj softvér Watt Analytics.

SmartPI zariadenie
Watt Analytics softvér

Hlbší prehľad o spotrebe so softvérom Watt Analytics

Ak chcete presne optimalizovať a kontrolovať spotrebu energie každého jednotlivého zariadenia, potrebujete bezplatný softvér Watt Analytics, ktorý je kompatibilný s meracími zariadeniami iWattMeter a SmartPI.

Iba v kombinácii s naším softvérom získate konkrétne analýzy spotreby energie každého jednotlivého zariadenia, čo vám umožní maximálne využiť energiu, ktorú ste sami vyrobili, napr. prostredníctvom fotovoltického systému.

Benefity softvéru Watt Analytics:

 • Presná analýza pre každý spotrebič samostatne.
 • Integrácia s fotovoltickým systémom Fronius, pre zistenie aktuálnych údajov o vyrobenej elektrickej energii.

Inštalácia

Zarezervujte si inštaláciu vášho meracieho zariadenia!

Za fixnú cenu 99 € (vrátane DPH) si môžete zarezervovať termín inštalácie prostredníctvom našej webstránky. Inštalácia bude vykonaná jedným z našich zmluvných elektrikárov.

Zmluvní partneri

Elektrotechnik Wöhry
Schönbergplatz 1, 1140 Wien
Tel: +43 1 914 14 14
Fax: +43 1 911 43 47
E: office@woehry.at

Elektroinstallationen Überraker
Martin Überraker
Kirchwegsiedlung 60
3484 Grafenwörth
E: martin.ueberraker@a1.net

Chceli by ste sa dozvedieť viac o našom systéme Watt Analytics? Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom alebo telefonicky.