Watt Analytics GmbH

Úspora energie jednoducho a udržateľne

Váš elektrikár vám nainštaluje merač a všetko čo potrebujete na úsporu energie je stiahnutie aplikácie Watt Analytics.

V prípade potreby vám poskytneme aj partnerského elektrikára, ktorý vám merač nainštaluje.

Šetrite energiu veľmi jednoduchým a udržateľným spôsobom: Ak chcete používať službu Watt Analytics vo svojej domácnosti alebo v podniku, musíte urobiť dve veci: Nainštalujte inteligentný merač do ističovej skrinky a stiahnite si mobilnú aplikáciu do telefónu alebo do tabletu.

šetrenie energiou pomocou inteligentného watt-metra

Inštalácia v ističovej skrinke

Inštaláciu musí vykonať iba kvalifikovaný elektrikár. Tu nájdete inštalačné pokyny a tu nájdete zoznam našich partnerských elektrikárov.

Inteligentné meracie prístroje sú určené na montáž do ističovej skrinky. Pri inštalácii meracieho zariadenia ju elektrikár pripojí k hlavnému prívodu domu, bytu alebo prevádzky a upne magnetický kontakt prúdového transformátora cez každý vodič fázy a neutrálny (nulový) vodič. V prúdovom transformátore sa indukuje prúd, ktorý sa potom meria inteligentným meradlom príkonu.

ušetrite energiu pomocou aplikácie Watt Analytics

Inštalácia softvéru

Našu aplikáciu Watt Analytics nájdete v AppStore a v obchode Google Play. Môžete tiež použiť grafy systému Watt Analytics v oblasti určenej pre prihlásených užívateľov na našej domovskej stránke.

Po inštalácii aplikácie budete musieť zaregistrovať svoj inteligentný watt meter ktorý sme vám poslali, a priradiť ho k svojej domácnosti. Postupujte podľa jednoduchých pokynov v aplikácii.

Následne je systém pripravený naučiť sa rozoznávať vaše elektrické spotrebiče.