Watt Analytics GmbH

Trvalo udržateľný život.

Náš tím.

Pre nás je životnou filozofiou trvalo udržateľný život.

Trvalo udržateľný život je rozhodnutie. Chceme žiť udržateľným spôsobom, čím významne prispievame k udržateľnosti a ochrane životného prostredia v našej spoločnosti.

Thomas Hutterer-Tik

DI Thomas Hutterer-Tik

Zakladateľ a člen manažmentu

Thomas Hutterer-Tik začal svoju kariéru ako softvérový vývojár, pokračoval ako softvérový architekt a viac ako dvadsať rokov je zodpovedný za architektúru inovatívnych softvérových riešení vo významnej medzinárodnej spoločnosti. Vyštudoval Technickú univerzitu vo Viedni, kde získal diplom inžiniera a už pred 30 rokmi sa venoval v téme svojej diplomovej práce problematike umelej intelignecie. Jeho láska k prírode a jeho vášeň pre informatiku sú ideálnou kombináciou na podporu ochrany životného prostredia pomocou systému Watt Analytics.

Georg Greutter

Georg Greutter, MBA

Člen manažmentu

Georg Greutter je vášnivý podnikateľ. Ako špecialista v oblasti rozvoja podnikania a riadenia dodávateľského reťazca v spoločnostiach s niekoľkými tisíckami zamestnancov má Georg rozsiahle medzinárodné skúsenosti v Európe. V rámci svojich projektov dodávateľského reťazca bol poverený úlohou znižovať náklady na energiu v mnohých spoločnostiach. Georg študoval na Viedenskej univerzite ekonomiky a podnikania a má dva medzinárodné tituly MBA.

Markus Leopold

Dr. Markus Leopold, MBA

Technický Konzultant

Markus Leopold je investorom a generálnym riaditeľom konzultačnej spoločnosti INVENTIO GmbH, ako aj anjelským a príležitostným investorom v niekoľkých spoločnostiach v Rakúsku a v Anglicku. Prednostne smeruje k investíciám do spoločností s vysokým potenciálom, ktoré majú trvalý pozitívny vplyv na životné prostredie. Markus získal titul Ph.D. v odbore „Medzinárodný manažment“ na Viedenskej univerzite a je držiteľom titulu MBA.

Lubomir Duchon

Lubomir Duchon

Vedúci vývoja produktov

Lubomir Duchon je softvérový architekt, špecialista na "internet vecí" (IoT) a konateľom spoločnosti ILFIRON, s.r.o. Podieľal sa na vývoji inteligentného meracieho prístroja iWattMeter, čím výrazne prispel k založeniu spoločnosti Watt Analytics. Absolvoval bakalárske štúdium v odbore „Informatika a počítačová bezpečnosť“ na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a inžinierske štúdium v odbore „Informatika a manažment“ na Bankovom inštitúte v Prahe.

Christina Cisek

Mag. Christina Cisek

Marketing

Christina Cisek má dlhoročné skúsenosti ako marketingová manažérka, ako nezávislá marketingová expertka a je zakladateľkou reklamnej agentúry „Simply Strategy“. Christina je absolventkou Viedenskej univerzity a je držiteľom titulu „International Business Administration“. Podporuje spoločnosť Watt Analytics ako expert na online marketing. Ekologický prístup je dôležitou súčasťou Christininho prístupu k životu, tak v profesionálnom ako aj v osobnom živote.

Ashkan Alikhani

Ashkan Alikhani

Vývoj softvéru - frontend

Ashkanov záujem o chybu „Millennium Bug“ z neho urobila pred niekoľkými rokmi softvérového inžiniera. Od tej doby sa veľmi zaujímal o elektroniku a počítače. Vyštudoval „počítačové inžinierstvo“ v Iráne a začal kariéru softvérového inžiniera. Verí, že všetko v tomto svete je vzájomne prepojené a že naša planéta je infraštruktúrou pre toto spojenie. Preto by sme mali chrániť našu Zem pred neopatrným zaobchádzaním.

living sustainably Stefan Milchram

Stefan Milchram

Vývoj softvéru - strojové učenie

Stefan Milchram má dlhoročné skúsenosti ako vývojár softvéru, softvérový architekt a konzultant. Pre Stefana je dôležité znížiť jeho ekologickú stopu. To, a veľký záujem o veľké dátové aplikácie ho priviedli do spoločnosti Watt Analytics.