Watt Analytics GmbH

Partnerstvo pre energetickú účinnosť.

Naši partneri zvyšujú účinnosť energetických opatrení komunity Watt Analytics.

Energetická účinnosť a trvalo udržateľné využívanie našich prírodných zdrojov je cieľom komunity Watt Analytics. Spolu s našimi partnermi zavádzame opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti v priemysle aj v domácnostiach.

Tu je zoznam našich súčasných partnerov:

Effenberger

www.effenberger-et.at

nD-enerserv GmbH

www.enerserve.eu

ILFIRON, s.r.o.

www.ilfiron.com

Wirtschaftsagentur Wien

www.viennabusinessagency.at

smartETec

www.smartetec.at