Watt Analytics GmbH

Šetrenie energie v priemysle.

Efektívne využívanie elektriny.

Ušetrite energiu v priemysle s Balíkom XL

Balík Watt Analytics XL je zameraný na veľké priemyselné spoločnosti, spoločnosti s priemyselnými systémami, veľké systémy budov, prevádzkovateľov lanoviek atď. Je vhodný pre firmy s ročnou spotrebou energie 400 000 KWh alebo vyššou.

Ušetrite energiu v priemysle pomocou umelej inteligencie

Súčasti ponuky Balík XL

  • iWattMeter: € 655,00
  • Softvér a mobilná aplikácia Watt Analytics
  • Základné používanie cloudu Watt Analytics IoT

Ďalšie komponenty podľa potreby

Poplatky za používanie cloudu Watt Analytics IoT

Za použitie licencie sa účtujú individuálne náklady, v závislosti od rozsahu a potrieb. Ak chcete získať individualizovanú ponuku, kontaktujte nás.

Šetrite energiu v priemyselných aplikáciách

Typické oblasti použitia

Watt Analytics Balík XL sa zvyčajne používa pre veľké priemyselné spoločnosti, ktoré chcú optimalizovať krivky využitia elektrickej nergie z hľadiska spotreby a nákupu. Optimalizácia sa uskutočňuje pomocou predpovedí spotreby a posunu spotreby v čase lacných nákupov elektriny podľa EEX. Náš systém môže byť ďalej použitý na riešenie kritických výkyvov spotreby v prevádzke siete, ako aj na potlačenie rušenia a na kontrolu prístupu elektriny z fotovoltaických systémov v reálnom čase.