Watt Analytics GmbH

Systém správy energetických údajov

s použitím umelej inteligencie (AI).

Správa energetických údajov s Balíkom L

Systém správy energetických údajov Watt Analytics automatizuje "poslednú míľu" vášho napájania elektrinou. Analyzujte, optimalizujte a kontrolujte svoju spotrebu elektriny v reálnom čase pomocou umelej inteligencie a strojového učenia. Použitím technológie Watt Analytics dosiahnete významné vylepšenia v oblasti monitorovania a varovania sprotreby energie, v kontrole spotrebičov pomocou individuálneho správania sa, profilov záťaže a nákladov, ako aj prediktívnej údržby a servisu elektrických systémov.

Watt Analytics Balík L je zameraný na komerčné a priemyselné spoločnosti s ročnou spotrebou elektriny až do 400 000 KWh.

Správa energetických údajov s umelou inteligenciou

Súčasti ponuky Balík L

  • iWattMeter: € 435,00
  • Softvér a mobilná aplikácia Watt Analytics
  • Základné používanie cloudu Watt Analytics IoT

Ďalšie komponenty podľa potreby

Poplatky za používanie cloudu Watt Analytics IoT

Za použitie licencie sa účtujú individuálne náklady, v závislosti od rozsahu a potrieb. Ak chcete získať individualizovanú ponuku, kontaktujte nás.

optimalizácia spotreby energie s oblasťami aplikácií wattovej analýzy

Typické oblasti použitia

Technológia Watt Analytics sa bežne používa v týchto oblastiach:

  • Na analýzu, optimalizáciu a kontrolu priemyselných spotrebičov s cieľom optimalizácie viacvrstvovej spotreby,

  • na zvýšenie spotreby vlastných alternatívnych zdrojov energie

  • na optimalizáciu jednotlivých profilov zaťaženia a správania sa podľa princípu „najlepšieho nákupu“ (napr. EEX Daily Spot),

  • na používanie priemyselných systémov na včasné zisťovanie požiadaviek na údržbu elektrických motorov a kompresorov (prediktívna údržba),
  • na kaskádové pripojenie spotrebiteľov a eskaláciu údržby na základe viacvrstvových profilov správania sa.