Watt Analytics GmbH

Analýza spotreby elektrickej energie so systémom Watt Analytics.

Merajte, analyzujte a optimalizujte spotrebu energie.

Analýza spotreby energie s balíkom M.

Balík M je vhodný pre firmy a domácnosti s ročnou spotrebou energie do 100 000 KWh.

analýza spotreby energie

Súčasti ponuky Balík M

  • iWattMeter: € 235,00
  • Softvér a mobilná aplikácia Watt Analytics
  • Základné používanie cloudu Watt Analytics IoT

Ďalšie komponenty podľa potreby

  • Inštalácia zariadenia iWattMeter: € 100,00 za každé zariadenie
  • Podpora pre rozoznanie zariadení: € 150,00 za každé zariadenie
  • Podpora pre analýzu spotreby: € 780,00
  • Watt Analytics IoT koncentrátor: € 245,00 za každé zariadenie

Poplatky za používanie cloudu Watt Analytics IoT

  • Voľná verzia zo základnými funkciami: zadarmo
  • Prístup na cloud: Štandard: € 10,00 za mesiac
  • Prístup na cloud: Premium: € 15,00 za mesiac
inteligentný merač spotreby energie iwattmeter

Analýza spotreby energie pre domácnosti a podniky

Inteligentný merač spotreby energie iWattMeter a softvér Watt Analytics sú súčasťou balíka M, určeného na analýzu spotreby elektrickej energie.

Ak je to potrebné, balík môže byť rozšírený o koncentrátor Watt Analytics IoT. Inštalácia koncentrátora sa odporúča pri konfigurácii s nainštalovaným fotovoltickým systémom.


inteligentný merač spotreby energie iwattmeter je nainštalovaný v ističovej skrinke

Inteligentný merač spotreby energie iWattMeter

Watt-meter je nainštalovaný priamo v ističovej skrinke a zaznamenáva všetky vaše údaje o spotrebe energie s frekvenciou zberu záznamov 4-krát za sekundu. Získate tak úplný prehľad o svojej osobnej spotrebe energie iba z jedného meracieho zariadenia.

Ďalšie informácie a všetky technické údaje o zariadení iWattMeter nájdete tu.


aplikácia watt analytics úspora energie pomocou mobilnej aplikácie

Softvér Watt Analytics

Na analýzu spotreby energie pre konkrétne zariadenie potrebujete softvér Watt Analytics. Prostredníctvom mobilnej aplikácie Watt Analytics alebo prostredníctvom webového rohrania - vášho osobného používateľského rozhrania na našej webovej stránke, získate prístup k svojim údajom z merania kedykoľvek. Vďaka tomu máte k dispozícii podrobnosti o tom, koľko elektrickej energie vaše elektrické spotrebiče používajú.

Svoju spotrebu elektriny môžete jasne vyhodnotiť kedykoľvek, na cestách alebo z domu alebo v akomkoľvek časovom období. V rámci výberu máte prehľad o zodpovedajúcom potenciále úspor energie.