Watt Analytics GmbH

Analytický Softvér + SmartPI

Využite viac vyrobeného prúdu zo svojej fotovoltiky pomocou optimalizácie fotovoltiky systémom Watt Analytics.

Nainštalujte so softvér a na optimalizáciu vašej fotovoltiky použite zariadenie SmartPI.

SmartPI

Inteligentné meracie zariadenie SmartPI

Používate fotovoltiku na výrobu vlastnej elektriny? Spotrebujete nočnú elektrinu pre elektrický ohrievač alebo kotol na vodu? SmartPI je ideálny merač pre domácnosti a spoločnosti, ktoré chcú vyrábať individuálny prúd, napr. prostredníctvom fotovoltického systému a chcú ovládať a optimálne využívať vlastnú výrobu elektriny.

SmartPI je vybavený vstavaným softvérom, ktorý zaznamenáva celkovú spotrebu energie a výrobu energie.

SmartPI sa dodáva vrátane všetkých potrebných prúdových transformátorov a prepojovacích káblov.

Tu sa dozviete viac o inštalácii SmartPI.

Raspberry Pi, veľkosť kompatibilná s Raspberry Pi

Galvanické oddelenie

Integrované napájanie z konektorov merania napätia cez pevné svorky (voliteľne 2A alebo 2,5A jednosmerný prúd)

Ovládač na báze otvorených zdrojových kódov a API

Meranie prúdu na 3-fázovom + neutrálnom vodiči

Pripojenie pre prúdové transformátory so sekundárnym výstupom 1A / 50mA

Skrutkové svorky na pripojenie merania prúdu a napätia

RTC (hodiny reálneho času) s dobíjaním batérie

Integrované rozhranie RS-485 na pripojenie zariadení s rozhraním Modbus

Relé pre spínanie, prídavná stavová LED

Skrinka a kryt s upevnením na DIN lištu

Nastavenie SD-karty pre SmartPi:

UPOZORNENIE: všetky údaje na zariadení SmartiPi budú vymazané! V prípade potreby ich vopred zálohujte.

Najprv musíte stiahnuť najnovšiu verziu firmvéru pre SmartPi z nasledovného odkazu (~4.41 GB): http://files.watt-analytics.com/wa-pi-1.9.5.dmg.zip

Po dokončení sťahovania rozbaľte súbor ZIP niekde na pevnom disku.

Skopírujte firmvér na SD kartu:

(Požaduje sa min. 16GB na SD-karte)

Vložte SD-kartu do vášho zariadenia SmartPi

 • Vyberte “Pridať nový watt-meter” z menu aplikácie.

  * Uistite sa, že je váš mobilný telefón pripojený k sieti Wi-Fi a či sú mobilné dáta vypnuté.

 • Stlačte tlačidlo "Štart".
 • Pripojte WiFi mobilného telefónu k sieti: smartpi-webgui a použite heslo: "ChangeMe" (bez úvodzoviek).
 • V mobilnej aplikácii stlačte tlačidlo "Connect to Wifi".
 • Pripojte sa k RaspAP s menom: “pi” and heslom: ”smart4pi” (bez úvodzoviek)
 • Vyberte "Dashboard" z menu aplikácie RaspAP.
 • Stlačte tlačidlo "Start wlan0".
 • Vyberte menu "Configure WiFi client".
 • Vyberte si WiFi sieť, ktorú chcete používať vo vašom zariadení SmartPi.
 • Vložte heslo na vašu WiFi sieť do poľa "Passphrase" a stlačte tlačidlo "Add".

  * Táto operácia trvá dlho, často viac ako 1 minútu. Počkajte, kým sa stránka prehliadača neobnoví.

 • Vrátte sa naspäť do mobilnej aplikácie a stlačte tlačidlo "Pripojiť". Potom nasledujte inštrukcie mobilnej aplikácie.
Nainštalujte si Watt Analytics a optimalizujte svoje fotovoltické zariadenie

Inštalácia funguje nasledovne.

 1. Stiahnite si aplikáciu Watt Analytics pre Android alebo Apple iOS.
 2. Zaregistrujte svoj vlastný účet v prihlasovacej oblasti webovej lokality Watt Analytics alebo v aplikácii Watt Analytics.
 3. Spustite aplikáciu Watt Analytics.
 4. Postupujte ďalej podľa pokynov aplikácie.