Watt Analytics GmbH

Analytický Softvér + SmartPI

Využite viac vyrobeného prúdu zo svojej fotovoltiky pomocou optimalizácie fotovoltiky systémom Watt Analytics.

Nainštalujte so softvér a na optimalizáciu vašej fotovoltiky použite zariadenie SmartPI.

SmartPI

Inteligentné meracie zariadenie SmartPI

Installation manual

WA-InstallationManualforPVOptimization.pdf

Používate fotovoltiku na výrobu vlastnej elektriny? Spotrebujete nočnú elektrinu pre elektrický ohrievač alebo kotol na vodu? SmartPI je ideálny merač pre domácnosti a spoločnosti, ktoré chcú vyrábať individuálny prúd, napr. prostredníctvom fotovoltického systému a chcú ovládať a optimálne využívať vlastnú výrobu elektriny.

SmartPI je vybavený vstavaným softvérom, ktorý zaznamenáva celkovú spotrebu energie a výrobu energie.

SmartPI sa dodáva vrátane všetkých potrebných prúdových transformátorov a prepojovacích káblov.

Tu sa dozviete viac o inštalácii SmartPI.

Raspberry Pi, veľkosť kompatibilná s Raspberry Pi

Galvanické oddelenie

Integrované napájanie z konektorov merania napätia cez pevné svorky (voliteľne 2A alebo 2,5A jednosmerný prúd)

Ovládač na báze otvorených zdrojových kódov a API

Meranie prúdu na 3-fázovom + neutrálnom vodiči

Pripojenie pre prúdové transformátory so sekundárnym výstupom 1A / 50mA

Skrutkové svorky na pripojenie merania prúdu a napätia

RTC (hodiny reálneho času) s dobíjaním batérie

Integrované rozhranie RS-485 na pripojenie zariadení s rozhraním Modbus

Relé pre spínanie, prídavná stavová LED

Skrinka a kryt s upevnením na DIN lištu

Nastavenie SD-karty pre SmartPi:

UPOZORNENIE: všetky údaje na zariadení SmartiPi budú vymazané! V prípade potreby ich vopred zálohujte.

Najprv musíte stiahnuť najnovšiu verziu firmvéru pre SmartPi z nasledovného odkazu (~4 GB): https://files.watt-analytics.com/wa-pi.dmg.zip

Po dokončení sťahovania rozbaľte súbor ZIP niekde na pevnom disku.

Skopírujte firmvér na SD kartu:

(Požaduje sa min. 16GB na SD-karte)

Vložte SD-kartu do vášho zariadenia SmartPi

Update firmware wa-pi.jar:

First of all, you need to download the latest version of wa-pi.jar from link below (~17 MB): https://files.watt-analytics.com/wa-pi.jar

When the download is completed, transfer the file to SmartPi e.g. with FileZilla or WinSCP. Therefor use user pi and transfer the file into the directory /home/pi

After that you can activate the new firmware. Connect with "ssh pi@IP-of-your-SmartPi" to your SmartPi. Then enter the following commands

 • sudo mv wa-pi.jar /usr/local/bin/wa-pi.jar
 • sudo systemctl restart wa-pi.service
 • journalctl -f -u wa-pi.service

In the terminal you should see the following:

 • Started wa-pi Java Service
 • WaPiApplication - Version: x.y.z (as announced by mail)
 • ... INFO and WARN messages, but no ERROR messages

 • Vyberte “Pridať nový watt-meter” z menu aplikácie.

  * Uistite sa, že je váš mobilný telefón pripojený k sieti Wi-Fi a či sú mobilné dáta vypnuté.

 • Stlačte tlačidlo "Štart".
 • Pripojte WiFi mobilného telefónu k sieti: smartpi-webgui a použite heslo: "ChangeMe" (bez úvodzoviek).
 • V mobilnej aplikácii stlačte tlačidlo "Connect to Wifi".
 • Pripojte sa k RaspAP s menom: “pi” and heslom: ”smart4pi” (bez úvodzoviek)
 • Vyberte "Dashboard" z menu aplikácie RaspAP.
 • Stlačte tlačidlo "Start wlan0".
 • Vyberte menu "Configure WiFi client".
 • Vyberte si WiFi sieť, ktorú chcete používať vo vašom zariadení SmartPi.
 • Vložte heslo na vašu WiFi sieť do poľa "Passphrase" a stlačte tlačidlo "Add".

  * Táto operácia trvá dlho, často viac ako 1 minútu. Počkajte, kým sa stránka prehliadača neobnoví.

 • Vrátte sa naspäť do mobilnej aplikácie a stlačte tlačidlo "Pripojiť". Potom nasledujte inštrukcie mobilnej aplikácie.
Nainštalujte si Watt Analytics a optimalizujte svoje fotovoltické zariadenie

Inštalácia funguje nasledovne.

 1. Stiahnite si aplikáciu Watt Analytics pre Android alebo Apple iOS.
 2. Zaregistrujte svoj vlastný účet v prihlasovacej oblasti webovej lokality Watt Analytics alebo v aplikácii Watt Analytics.
 3. Spustite aplikáciu Watt Analytics.
 4. Postupujte ďalej podľa pokynov aplikácie.