Watt Analytics GmbH

Analytický softvér + iWattMeter.

Trvale optimalizujte svoju spotrebu elektrickej energie inteligentným meračom spotreby elektrickej energie Watt Analytics.

Nainštalujte si softvér a pomocou zariadenia iWattMeter si znížte náklady na elektrinu.

inteligentný merač spotreby energie iWattMeter 2

Balík na úsporu energie „Softvér a iWattMeter“ pre domácnosti

Inteligentný merač spotreby energie iWattMeter a softvér Watt Analytics sú súčasťou nášho balíka na analýzu spotreby elektrickej energie.

Ak chcete zmerať a optimalizovať svoju spotrebu elektrickej energie doma, vo vašom byte alebo vo vašom dome, balík „Softvér a Watt-meter“ je pre vás to pravé. Tento balík pozostáva z inteligentného merača spotreby energie iWattMeter a aplikácie Watt Analytics.


inteligentný merač spotreby energie iwattmeter je nainštalovaný v ističovej skrinke

Inteligentný merač spotreby energie iWattMeter

Watt-meter je nainštalovaný priamo v ističovej skrinke a zaznamenáva všetky vaše údaje o spotrebe energie s frekvenciou zberu záznamov 4-krát za sekundu. Získate tak úplný prehľad o svojej osobnej spotrebe energie iba z jedného meracieho zariadenia.

Ďalšie informácie a všetky technické údaje o zariadení iWattMeter nájdete tu.


aplikácia watt analytics úspora energie pomocou mobilnej aplikácie

Softvér Watt Analytics

Na analýzu spotreby energie pre konkrétne zariadenie potrebujete softvér Watt Analytics. Prostredníctvom mobilnej aplikácie Watt Analytics alebo prostredníctvom webového rohrania - vášho osobného používateľského rozhrania na našej webovej stránke, získate prístup k svojim údajom z merania kedykoľvek. Vďaka tomu máte k dispozícii podrobnosti o tom, koľko elektrickej energie vaše elektrické spotrebiče používajú.

Svoju spotrebu elektriny môžete jasne vyhodnotiť kedykoľvek, na cestách alebo z domu alebo v akomkoľvek časovom období. V rámci výberu máte prehľad o zodpovedajúcom potenciále úspor energie.

nainštalujte si watt analytics a ušetrite elektrinu

Inštalácia funguje nasledovne.

  1. Stiahnite si aplikáciu Watt Analytics pre Android alebo Apple iOS.
  2. Zaregistrujte svoj vlastný účet v prihlasovacej oblasti webovej stránky Watt Analytics alebo v aplikácii Watt Analytics.
  3. Spustite aplikáciu Watt Analytics.
  4. Postupujte ďalej podľa pokynov aplikácie.