Watt Analytics GmbH

Imprint / Impressum - Watt Analytics GmbH

Požiadavky na nakladanie a zverejňovanie informácií podľa § 14 Obchodného zákonníka, § 25 zákona o médiách a § 5 zákona o E-Commerce v Rakúskej republike.


Watt Analytics GmbH

Landesgerichtsstrasse 12/1

1010 Viedeň, Rakúsko

Telefón: +43 1 239 46 13

Email: office@watt-analytics.com

Konateľ: DI Thomas Hutterer-Tik, Georg Greutter, MBA

Sídlo spoločnosti: Viedeň, Rakúsko

Registrácia: Wien innere Stadt, FN501962 f

IČ DPH: ATU 73899579

Cieľ firmy v obchodnom zákonníku: Obchodovanie a vývoj softvéru na optimalizáciu spotreby energie

Orgán dohľadu: Magistratische Bezirksamt, 1010 Wien

Uplatniteľné obchodné predpisy: GewO 1994 ( www.ris.bka.gv.at)

Členská komora: Wirtschaftskammer Wien

Autori fotografií