Watt Analytics GmbH

Analyzujte svoju spotrebu energie.

Systém Watt Analytics vypočítava spotrebu energie každého jednotlivého zariadenia.

Objasní sa vaša spotreba elektrickej energie a bude sa dať optimalizovať.

analyzovanie spotreby energie pomocou systému watt analytics

Zmerajte svoju spotrebu energie komponentami integrovanými do jedného celku.

Systém Watt Analytics pozostáva z merača, ktorý je nainštalovaný v hlavnej ističovej skrinke, ďalej zo servera Watt Analytics, z mobilnej aplikácie Watt Analytics a z prehľadných grafov umiestnených na našej domovskej stránke. Merač analyzuje aktuálnu spotrebu energie štyrikrát za sekundu na každej fáze a tieto údaje odosiela do cloudu na server Watt Analytics. Údaje sa ihneď spracúvajú na serveri, aby ste ich mohli v reálnom čase získať prostredníctvom aplikácie Watt Analytics alebo prostredníctvom ovládacieho panela web aplikácie.

meranie spotreby energie pomocou systému Watt Analytics

Presné údaje v reálnom čase

Watt meter je priamo pripojený k vášmu zdroju od rozvodnej spoločnosti pri vstupe na dom alebo byt a meria vašu spotrebu energie v reálnom čase. Vďaka vysokému rozlíšeniu, ako aj samostatnému meraniu jalového a činného výkonu, je možné z celkovej spotreby rozlíšiť každý jednotlivo pripojený spotrebič bez toho, aby bolo nutné osobitne pripájať meracie zariadenia k jednotlivým zásuvkám. Táto metóda sa nazýva „neinvazívne monitorovanie záťaže“ (Non-invasive load monitoring - NILM).

Tieto údaje tiež používame na odoslanie varovnej správy na váš mobilný telefón, napr. v prípade otvorených dverí chladničky, tzv. „Smart Alerting“.