Watt Analytics GmbH

Porovnanie dlhodobej spotreby elektrickej energie.

Náš systém, ktorý šetrí energiu každý mesiac, porovnáva vašu spotrebu elektrickej energie a ukazuje mieru jej poklesu.

Optimalizujte svoju spotrebu elektriny z dlhodobého hľadiska pomocou mesačného porovnania spotreby elektriny.

Využite dlhodobé skúsenosti z komunity Watt Analytics!

Mesačné porovnania príkonu pomocou Watt Analytics pomáhajú znižovať vašu spotrebu energie tromi rôznymi spôsobmi:

  • mobilná aplikácia Watt Analytics poskytuje rady o šetrení energie zmenou vašich súčasných návykov,
  • technológia Watt Analytics pomáha optimalizovať spotrebu energie jednotlivých zariadení,
  • spoločnosť Watt Analytics vás informuje o energeticky úsporných zariadeniach v prípade, že uvažujete o kúpe nového zariadenia.

Odporúčame vám, aby ste najskôr analyzovali svoju spotrebu energie pomocou systému Watt Analytics a potom vykonali úvodné, zmysluplné opatrenia. Viac informácií nájdete v našich tipoch na úsporu energie. Drahšie zariadenia, ktoré majú dlhšiu životnosť by mali byť nahradené novšími a energeticky účinnejšími, hneď ako sú na konci ich životného cyklu. Technológia Watt Analytics vám potom pomôže vyhľadať pri nákupe také zariadenia, ktoré využívajú výrazne menej energie.

porovnanie spotreby elektriny so systémom Watt Analytics

Jednoduchá prezentácia spôsobu úspory energie.

Nasledujúci graf zobrazuje pomyslenú spotrebu elektrickej energie (spotreba v kWh v danom čase), pričom existujú tri zaujímavé krivky:

  • Modrá čiara ukazuje, ako by sa vyvíjala vaša spotreba elektrickej energie, ak by sa nepodnikli žiadne kroky. Vaša spotreba energie neustále rastie.
  • Zelená čiara ukazuje, ako by sa vyvíjala vaša spotreba elektrickej energie, ak by ste implementovali všetky opatrenia navrhnuté spoločnosťou Watt Analytics. Spotreba energie postupne klesá, v závislosti od príslušných opatrení.
  • Červená čiara označuje vašu skutočnú spotrebu energie. Možno to dokážete urobiť ešte lepšie, ako je naznačené v grafe. 😃😃😃