Watt Analytics GmbH

Inteligentný systém na úsporu energie.

Watt Analytics - spoľahlivá a presná technológia.

Prikladáme veľký význam zabezpečenému zaobchádzaniu s vašimi údajmi.

Systém Watt Analytics rozlišuje dve kategórie údajov: vaše osobné údaje a zaznamenané údaje. S týmito dvomi kategóriami zaobchádza rozdielne.

Vaše osobné údaje sú pre nás najdôležitejšie!

Po registrácii v službe Watt Analytics sa o vás dozvieme vaše osobné údaje, ako sú: meno, adresa bydliska a e-mailová adresa. Tieto informácie potrebujeme na komunikáciu s vami. Databáza Watt Analytics neuchováva žiadne informácie o kreditnej karte, to je záležitosťou vydavateľa kreditnej karty, čiže banky. Ak zaregistrujete inteligentný merač, poznáme meno vašej domácnosti alebo firmy, a ak trénujete nové elektrické spotrebiče, dostaneme aj tieto informácie.

Tieto informácie však nikdy nebudeme zdieľať s nikým v komunite Watt Analytics ani mimo nej.

Namerané údaje patria komunite Watt Analytics.

Merač Watt Analytics, ktorý ste nainštalovali, zaznamenáva 4-krát za sekundu množinu údajov, ktorá popisuje, z ktorej fázy sa berie aká spotreba. Softvér Watt Analytics, ak je to možné, potom priradí tieto údaje elektrickému zariadeniu.

Takto namerané anonymizované údaje, vrátane udalosti ich priradenia k elektrickému zariadeniu, sa sprístupnia v rámci komunity Watt Analytics. Meno vlastníka zariadení však nikdy nezverejníme ani nespojíme s nameranými údajmi.