Watt Analytics GmbH

Ušetrite elektrinu trvalo udržateľným spôsobom.

Využívajte energiu z obnoviteľných zdrojov a znížte podiel na využívaní energie z neobnoviteľných zdrojov.

Pomôžte zvýšiť podiel obnoviteľnej energie znížením celkovej spotreby energie.

Chcete sa dozvedieť viac o systéme Watt Analytics? Kontaktujte nás e-mailom alebo pomocou kontaktného formulára.

Analyzujte vašu spotrebu

Ušetrite elektrinu aj peniaze

Spotreba elektrickej energie v reálnom čase

Precízne namerané dáta

Užívateľsky jednoduché ovládanie

Monitorujte váš domov pomocou alarmov

Úplné riešenie na sledovanie spotreby

Inštalačný servis