Watt Analytics GmbH

Prediktívna údržba

Identifikujte opatrenia na preventívnu údržbu a šetrite náklady

Prediktívna údržba s technológiou Watt Analytics

Technológia Watt Analytics je ideálna na prediktívnu údržbu strojov a zariadení pomocou automatizovaného zberu energetických údajov. Inteligentné meracie zariadenie iWattMeter meria podrobné údaje o spotrebe v reálnom čase a pre každý spotrebič. Softvér Watt Analytics využíva historické údaje o spotrebe a využíva technológiu strojového učenia na vytvorenie individuálneho modelu spotreby pre vaše zariadenia. Podľa potreby je možné vygenerovať ľubovoľný počet profilov. Pomocou našej technológie umelej inteligencie je možné určiť a monitorovať súčasné podmienky zariadení a zistiť akékoľvek nezrovnalosti vo vzťahu k spotrebe energie. Inteligentná výstražná technológia s funkciou včasného varovania vás okamžite informuje o nutnosti konať, aby bolo možné včas prijať vhodné opatrenia na údržbu.

prediktívna údržba s technológiou watt analytics

Stručný prehľad výhod technológie prediktívnej údržby Watt Analytics:

  • prediktívne a preventívne opatrenia na údržbu,
  • rozpoznávanie stavov strojov,
  • včasné zistenie akýchkoľvek porúch,
  • predpovedanie budúcich udalostí na základe historických údajov,
  • cielené upozornenia (alarmy),
  • úspora nákladov na opravy a odstávky.
prediktívna údržba cielené alarmy

Cielené upozornenia (alarmy) ako systém včasného varovania

Vďaka cieleným upozorneniam (alarmom), ktoré sú individuálne nakonfigurované podľa vašich potrieb a požiadaviek, náš softvér varuje pred nezrovnalosťami z hľadiska spotreby energie a vopred vás upozorní na nevyhnutné údržbové opatrenia. Pomocou včasnej detekcie je možné ušetriť veľké náklady na opravy alebo prestoje a predvídavo sa im vyhnúť.