Watt Analytics GmbH

Staňte sa partnerom

Nové obchodné príležitosti

na otvorenej platforme Watt Analytics

Hľadáme partnerov pre spoluprácu!

Elektrikári, ktorí

  1. profitujú z inštalácie inteligentného zariadenia na meranie spotrreby energie iWattMeter,
  2. môžu použiť riešenia Watt Analytics na identifikáciu a nahradenie neefektívnych elektrických zariadení,
  3. používajú systém Watt Analytics na nákladovo efektívnu dlhodobú analýzu chybných elektrických inštalácií (ako sú hliníkové drôty vo veľmi starých budovách).

Výrobcovia zariadení, ktorí používajú údaje Watt Analytics na analýzu skutočného využitia energie svojich zariadení a na analýzu správania sa spotrebiteľov s cieľom optimalizovať spotrebu energie a použiteľnosť zariadení.

Distribútori elektrických zariadení, ktorí dostávajú odporúčania zákazníkov od spoločnosti Watt Analytics.

Predajcovia a predajcovia fotovoltiky, ktorí predávajú zariadenie SmartPI a dostávajú obchodné kontakty od spoločnosti Watt Analytics.

Výskumní pracovníci, ktorí majú prístup k anonymizovaným údajom a metrikám určeným na vývoj nových analytických metód a algoritmov.

Sotvéroví vývojári, ktorí vyvíjajú aplikácie a algoritmy, ktoré používajú a rozširujú systém Watt Analytics.

Predajcovia inteligentných domov, ktorí môžu

  1. integrovať systém Watt Analytics na rozšírenie ponuky svojich vlastných produktov, napríklad poskytovania údajov o spotrebe energie pre dané špecifické zariadenie a údajov o solárnej výrobe,
  2. spojiť systém Watt Analytics s domácimi automatizačnými systémami na energeticky optimalizované riadenie jednotlivých zariadení.

Výrobcovia elektrickej energie a prevádzkovatelia sietí, ktorí používajú systém Watt Analytics ako zaujímavý doplnok pre existujúcich zákazníkov, ktorí chcú presne analyzovať svoju spotrebu energie.

Online portály na porovnávanie energie, ktoré poskytujú návštevníkom svojich webových stránok softvér Watt Analytics ako ďalší nástroj a nové informácie na optimalizáciu spotreby energie, a tým aj spôsob na dlhodobé zníženie nákladov na energiu.

Spoločne môžete zvyšovať energetickú účinnosť a šetriť elektrinu.