Watt Analytics GmbH

Inteligentný merač energie iWattMeter

MATADOR Group - významný dodávateľ automobilového priemyslu

Spokojný zákazník Watt Analytics.

MATADOR Group - významný dodávateľ automobilového priemyslu, zapojil vo svojej budove technológiu Watt Analytics

10.05.2020

MATADOR Group, ktorý je popredným systémovým dodávateľom pre automobilový a všeobecný priemysel, zapojil vo svojej administratívnej budove inteligentné merače spotreby elektrickej energie iWattMeter, ktoré odosielajú dáta do cloudu služby Watt Analytics.

Vďaka údajom meraní, ktoré sú vo vysokej frekvencii ( 4Hz x 3 fázy ) odosielané do cloudu Watt Analytics, mohol manažment budovy okamžite identifikovať potenciál úspor v spotrebe elektrickej energie na danom okruhu, do ktorého bol iWattMeter zapojený. Zariadenie dokáže v požadovanej vzorkovacej frekvencii, po úvodnom rozpoznaní, identifikovať každé jedno vzopnutie detekovaného elektrického spotrebiča, ale i presne merať spotrebu jednotlivých spotrebičov od malého 4W LED svietidla až po 10kVA UPS zdroj napájania serverovne.

MATADOR Group používa technológiu Watt Analytics na kontinuálne merania a optimalizáciu spotreby energie nielen v administratívnej budove, ale i vo výrobných prevádzkach, kam sa s jeho plošným nasadením počíta. MATADOR Group tým prispieva k ochrane životného prostredia a k trvalému znižovaniu produkcie CO2 s cieľom stať sa uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou.