Watt Analytics GmbH

#ZostanDoma #SpoluToZvladneme

#COVID19 #Koronavirus

Koronavírus (COVID-19) - informácie pre zákazníkov a aktualizácia stavu

08.04.2020

Vážení zákazníci,
vážení obchodní partneri,
vážení členovia komunity Watt Analytics,

súčasná situácia je predovšetkým z ekonomického hľadiska pre nás všetkých veľmi náročná. Radi by sme vás informovali, že sme aj naďalej vysoko motivovaní a pracujeme na našej vízii k vytvoreniu efektívneho a ekologického systému úspory energie. Sme tu stále pre vás.

Naša každodenná práca počas karantény kvôli COVID-19

Naša každodenná práca sa samozrejme zmenila. Je nesmierne dôležité, aby sme prispeli k pozitívnemu zvládnutiu súčasnej situácie. Z tohto dôvodu dôsledne dodržiavame opatrenia úradov a každodennú prácu sme preložili na domácu kanceláriu. Z tohto dôvodu nie je naša kancelária vo Viedni až do odvolania personálne obsadená. Sme samozrejme k dispozícii ako obvykle telefonicky a e-mailom. Ďalej sme stále k dispozícii pre zákaznícke stretnutia a obchodné stretnutia telefonicky alebo prostredníctvom videokonferencie.Online objednávky sú stále možné

Náš internetový obchod na domovskej stránke Watt Analytics je nepretržite k dispozícii. Usilujeme sa o spracovanie objednávok a čo najrýchlejšie zodpovedanie otázok zákazníkov.Projekty, na ktorých v súčasnosti pracujeme

Pokiaľ ide o našu každodennú prácu, neustále sledujeme cieľ ďalšieho rozvoja nášho systému na úsporu energie Watt Analytics. V súčasnosti dosahujeme veľmi dobrý pokrok v oblasti technického rozvoja zisťovania zariadení a vo funkciách oznámení (alertov) v našej aplikácii Watt Analytics.

Snažíme sa napriek tomu čo sa deje, zostať čo najpozitívnejší, a tešíme sa na nové výzvy. Podarilo sa nám použiť naše údaje z merania z posledných niekoľkých týždňov, aby sme zistili, koľko elektrickej energie každý z nás spotrebuje pri práci v home-office.

Ochrana zdravia je najvyššou prioritou. Z tohto dôvodu budeme pokračovať v nepretržitej práci prostredníctvom našej domácej kancelárie. Neustále budeme pre vás k dispozícii z domu a tešíme sa na váš záujem.

Želáme všetkým veľa zdravia,
Váš Watt Analytics tím