Watt Analytics GmbH

Inteligentný merač energie iWattMeter

Lyžiarske stredisko Roháče-Spálená

Spokojný zákazník Watt Analytics.

Lyžiarske stredisko Roháče-Spálená sa stala zákazníkom Watt Analytics

16.02.2020

Jedno z najväčších a obľúbených lyžiarskych stredísk Roháče-Spálená začalo používať inteligentný merač spotreby elektrickej energie iWattMeter, ktorý odosiela dáta do cloudu služby Watt Analytics.

Inteligentný merač spotreby elektrickej energie iWattMeter bol zapojený na sledovanie odberu elektrickej energie v novopostavenej reštaurácii v areáli lyžiarskeho strediska a pomáha sledovať a optimalizovať spotrebu elektrickej energie.

Technológia Watt Analytics pomocou nazbieraných dát ukazuje v reálnom čase zapnuté jednotlivé spotrebiče a upozorňuje na príliš vysoký odber elektrickej energie. Tým umožňuje obsluhe adekvátne zareagovať a zároveň prispieva k úspornejšej a ekologickejšej prevádzke celej budovy.

Manažment TATRAWEST, s.r.o., používa technológiu Watt Analytics na sledovanie dlhodobej celkovej spotreby v budove reštaurácie, identifikáciu spotrebičov s najvýraznejším odberom elektrickej energie a na lepší návrh energetického plánu v celom lyžiarskom stredisku Roháče-Spálená.