Softvér Watt Analytics

Výhody

  • Optimalizácia spotreby elektrickej energie.
  • Prehľadnejšia kontrola a porovnávanie nákladov.
  • Identifikácia jednotlivých spotrebiteľov a elektronických zariadení.
  • Presný prehľad o spotrebe elektrickej energie každého zaregistrovaného zariadenia.
  • Porovnanie individuálnej spotreby s priemernou spotrebou elektrickej energie.
  • Optimalizácia individuálnej spotreby elektrickej energie (fotovoltické panely).
  • Rýchla návratnosť a bezproblémové používanie programu.

watt analytics výhody
energetické nároky

Spoznajte svoje energetické nároky a ušetrite náklady

So softvérom Watt Analytics môžete ľahko a rýchlo analyzovať a optimalizovať vaše osobné návyky pri spotrebe elektrickej energie. Vďaka tomu jednoducho získate prehľad o svojich nákladoch na energie. Výhodou nášho systému je schopnosť presne určiť spotrebu každého pripojeného zariadenia. S pomocou správnych údajov máte dôkladnejší prehľad o tom, či sú vaše spotrebiče energeticky efektívne.

Energetický manažment pre spotrebiče

Náš systém vám umožňuje zistiť celkovú spotrebu elektrickej energie pre každé zaregistrované zariadenie, a to iba s použitím jedného merača.

Každé zariadenie musí byť manuálne zaregistrované v softvéri Watt Analytics. Po zaregistrovaní zariadenia náš program dokáže rozpoznať individuálnu “stopu” každého zariadenia, vďaka čomu vám umožňuje presne merať a analyzovať každé použitie spotrebiča.

energetický manažment
dáta o spotrebe

Uložte a stiahnite si dáta o svojej spotrebe

Dátový cloud Watt Analytics umožňuje bezpečné uloženie vašich nameraných dát. Navyše sú vaše dáta vždy prístupné cez aplikáciu Watt Analytics alebo web platformu Watt Analytics. Ku svojim dátam o spotrebe elektrickej energie máte prístup kedykoľvek a kdekoľvek. Podľa potreby si ich môžete stiahnuť a uložiť. Vďaka tomu máte neustále prehľad o svojich nákladoch.

Získajte lepší prehľad porovnávaním hodnôt

Viete akú vysokú spotrebu elektrickej energie máte v porovnaní s inými domácnosťami? Chcete vedieť či sú vaše spotrebiče energeticky úsporné?

Vďaka porovnávaniu analyzovaných dát dokáže softvér Watt Analytics porovnať vašu individuálnu spotrebu elektrickej energie s priemernou spotrebou podobných domácností alebo firiem, vďaka čomu zistíte svoje potenciálne úspory. Potenciálne úspory sú uvedené v kilowatt-hodinách, rovnako ako aj peňažné hodnoty, vďaka čomu získate prehľad o optimálnych nákladoch pri vašej spotrebe elektrickej energie.

prehľad hodnôt
obmedzenia detekcie zariadení

Možnosti a obmedzenia detekcie zariadení

Rozpoznanie jednotlivých zariadení je možné iba vtedy, ak sa dostatočne odlišujú v účinnom a jalovom výkone alebo ak majú rovnakú spotrebu, ale v rôznych, navzájom nesúvisiacich časoch. Napríklad: dve rovnaké žiarovky rozsvietené v rôznych miestnostiach nie sú identifikované ako rôzne spotrebiče. Budú identifikované ako jeden spotrebič so spoločne veľkým odberom.

Náš systém rozpoznáva zariadenia so spotrebou minimálne 5 wattov. Často sa však stáva, že niektoré zariadenia so spotrebou menej ako 30 wattov náš systém nerozpoznáva. Napríklad: LED žiarovky, nabíjačky na mobilné telefóny, režim pripravenosti TV (tzv. standby), atď. Každopádne, tieto zariadenia významne neprispievajú k celkovej spotrebe elektrickej energie.

Rozhrania pre zákazníkov Watt Analytics

Watt Analytics Systém obsahuje rozhrania, ktoré umožňujú integráciu nameraných dát do vášho vlastného softwaru na analýzu. Dáta môžte použiť na vyhodnotenie vašimi vlastnými nástrojmi na analýzu.

Pre našich zákazníkov je prístupný monitoring v reálnom čase rovnako ako analýza historických dát v user-friendly Watt Analytics aplikácii a na Watt Analytics portále.

rozhrania pre zákazníkov
rozhraqnia pre partnerov

Rozhrania pre partnerov Watt Analytics

Pre integráciu s inými systémami sú dostupné API rozhrania pre rozdielové hodnoty a MQTT API pre úplné hodnoty, ktoré umožňujú integráciu nameraných dát a analyzovaných výsledkov do dátového cloudu Watt Analytics a prístup k dátam uloženým v systéme Watt Analytics.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o našom systéme Watt Analytics? Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom alebo telefonicky.