O Watt Analytics

„Aktuálny energetický systém nie je udržateľný.“

Dopyt po eletrickej energii celosvetovo rastie, čo je výrazne spôsobené ekonomickým a demografickým rastom. Výsledkom tohto trendu je naša snaha vytvoriť inteligentný systém pre šetrenie elektrickej energie so zameraním na ochranu životného prostredia.

Dlhodobé šetrenie nákladov

Len vtedy, ak detailne spoznáme naše skutočné návyky pri spotrebe elektrickej energie, budeme schopní určiť naše potenciálne úspory elektrickej energie. Náš systém Watt Analytics umožňuje detailne sledovať spotrebu každého zariadenia, vďaka čomu môže každý používateľ zmeniť svoje návyky pri spotrebe elektrickej energie tak, aby znížil svoje náklady.

Zredukujte spotrebu elektrickej energie a zároveň pomôžte životnému prostrediu

Podporujeme dlhodobo energeticky udržateľný priemysel. Len prostredníctvom zníženia spotreby elektrickej energie môžme prispieť k dlhodobej udržateľnosti dostupných energetických zdrojov. Jedným z našich najdôležitejších cieľov je zredukovať klimatické zmeny.

Naša vízia

vízia naši partneri

„S našimi zákazníkmi a partnermi zdieľame snahu pre efektívnejšie využívanie elektrickej energie.“

Thomas Hutterer-Tik, zakladateľ Watt Analytics

V našej sieti partnerov spolupracujú odberatelia elektrickej energie, jej výrobcovia, distribútori, elektrikári, výrobcovia spotrebičov, používatelia zariadení „Smart Home“, ale aj dodávatelia fotovoltických systémov na tom, aby pochopili svoju spotrebu elektrickej energie a naučili sa ju kontrolovať a optimalizovať s ohľadom na životné prostredie.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o našom systéme Watt Analytics? Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailom alebo telefonicky.